25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Właściciele sklepów internetowych tworzonych przez WEBPROGRAM nie muszą dostosowywać sklepów gdyż spełniają one wymogi nowych uregulowań. Należy jednak dokonać pewnych czynności aby firmy spełniały wymogi rozporządzenia.

rodo dla sklepów internetowych

Wszyscy klienci WEBPROGRAM przetwarzający na swoich stronach dane osobowe otrzymają wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych z usługodawcami hostingowymi polecanymi przez nas. Taka umowa jest niezbędna gdyż bazy danych danych zawierające dane osobowe znajdują się na serwerach hostingowych.

Jeżeli dane klientów przekazywane są innym kontrahentom, firmom kurierskim, księgowości czy hurtowniom również z nimi należy zawrzeć stosowne umowy.

Przesłany wzór umowy należy uzupełnić z wyszczególnieniem rodzaju danych przetwarzanych na stronie z uwzględnieniem danych pracowników posiadających konta do obsługi sklepu i podpisany w dwóch egzemplarzach przesłać na podane dane usługodawcy hostingowego.

RODO wprowadza też zmiany dotyczące pracowników, osoba która ma dostęp do danych klientów musi zostać poinformowana o tym, że przetwarza dane oraz w jakim celu to robi. Według nowego rozporządzenia nie trzeba podpisywać umów i upoważnień dla pracowników ale w przypadku kontroli będzie to dodatkowym atutem. To właściciel sklepu w większości przypadków podany jest w GIODO jako administrator danych osobowych i to on odpowiada za staranność ochrony danych.


Strona internetowa GIODO zawiera pełny tekst rozporządzenia.