Firma ZUTO – Unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych. Specjalnością firmy jest unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych, serwis i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczowych, odbiór oraz utylizacja odpadów klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne oraz innych niż niebezpieczne. Zobacz projekt strony internetowej
Strona internetowa dostępna jest pod adresem http://www.zuto.pl