Nowa strona internetowa dla firmy GRUS Przemysława Kubackiego. Pan Przemysław posiada uprawnienia eksperta przyrodniczego z zakresu botaniki i ornitologii, przygotowuje ekspertyzy przyrodnicze botaniczne i ornitologiczne dla rolników w ramach PROW, opinie ornitologiczne na potrzeby termomodernizacji obiektów, prowadzi doradztwo dla rolników. Przygotowuje wnioski na pozyskanie dotacji z funduszy europejskich. Zobacz projekt strony internetowej
Strona internetowa dostępna jest pod adresem http://www.grus.konin.pl